Ontwikkelen en Accreditatie van HBO Masteropleidingen


Master ontwerp
& accrediatie

Onderzoek


Onderzoek en advisering
( in onderwijs en sport)

Project en Interim management

Interim management en project/programma management in onderwijs en sociaal domein

Coaching

Coaching en training
Oplossingsgericht,
persoonlijke effecitiviteit in organsaties

Publicaties – Projecten

Toets nieuwe opleiding Sustaineble Transisistion

De afgestudeerde bachelor in het HEO is een bekwame professional die zich gedurende de loopbaan verder kan ontwikkelen enspecialiseren. Er is in voldoende mate werkgelegenheid voor deze afgestudeerden. Echter, de HEO-professional is als startendeberoepsbeoefenaar bij aanvang van zijn professionele werkzaamheden nog niet in staat om te acteren in de complexiteit van denoodzakelijke transitie. Het ontbreekt bij de bachelor-afgestudeerden nog aan de gerichte kennis en ervaring om organisatiesen ondernemingen de handreikingen te bieden hoe…

Lees meer
1 2