Onderzoek en advisering

Leren heeft onze bijzondere belangstelling. Het fascineert ons vooral hoe mensen in groepen leren. In onze begeleiding van teams heeft het stimuleren van het leren altijd een plaats. Onze trainingen zijn erop gebaseerd.

Els Bliekendaal heeft met het onderwerp ´leren in gemeenschappen´ haar promotiestudie ingericht. De titel van haar promotie is ‘Vinden van Verbindingen’. Els is begonnen medio 2010 en verwacht eind 2013 te promoveren aan de leerstoel ’Sociale interventies en lokaal sociaal beleid’ aan de Universiteit voor Humanistiek, onder begeleiding van Roelof Hortulanus.

,,Als docent in het hoger onderwijs, als projectmanager en ontwikkelaar en als directeur van een opleidingeninstituut heb ik’’, legt Els Bliekendaal uit, ,,in de afgelopen twintig jaar bijdragen geleverd aan het ontwikkelen en delen van kennis en goede praktijken met directe collega’s, met studenten, medewerkers en leden van projectgroepen.’’

Ze vervolgt: ,,Ik heb ervaren dat naast hiërarchische sturing op een goede uitvoering van het werk ook ruimte dient te worden geboden om informele samenwerking mogelijk te maken. Tevens heb ik ervaren dat juist in kennisintensieve organisaties gezocht moet worden naar werkbare vormen om constructief gebruik te maken van de verschillen van inzichten en variatie aan aanwezige kennis bij professionals.’’

Etiënne Wenger heeft Els geïnspireerd. Etiënne Wenger richt zich in Communities of Practice, Learning, Meaning, and Identity op de vraag of en op welke wijze het participeren binnen Communities of Practice (CoP) een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van professionals. En of de samenwerking ook daadwerkelijk leidt tot leren en tot het vermeerderen van motivatie, creativiteit en probleemoplossende vermogens bij de betrokken professionals.

Els doet momenteel in samenwerking met het Landelijke Expertisecentrum voor Sociale Interventie (LESI) onderzoek in Utrecht en Hellendoorn. Zij observeert hoe lerende gemeenschappen omgaan met vraagstukken, hoe mensen binnen deze gemeenschappen met elkaar omgaan en hoe resultaten tot stand komen in een CoP, ofwel een learning community. ,,Ik wil graag weten wat de do’s en dont’s zijn van zo’n gemeenschap. Wat werkt wel, wat werkt niet, en wat zijn kantelmomenten (je moet ze kunnen duiden en herkennen) en wat betekent het voor ons.’’