Onderwijsontwikkeling en accreditatie

Onderwijs kent zijn eigen, voortdurende dynamiek. De ene ontwikkeling volgt de volgende vernieuwing in rap tempo op. Onderwijs innoveert, past zich aan, slaat een brug naar het bedrijfsleven, reageert op maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast leggen de eisen van doelmatigheid en accreditatie een steeds grotere druk op de onderwijsorganisaties.

Els en Rene Bliekendaal hebben beiden jarenlange ervaring in het onderwijs. Onze opgebouwde expertise op het gebied van onderwijs, ontwikkeling, bedrijfsvoering en verandering zetten we graag in. Wij kennen het onderwijs van binnen en van buiten, als docent, projectbegeleider, coach, onderwijsmanager, onderwijskundige en projectmanager.

Wij kennen en overzien het gehele palet van onderwijsgerelateerde projecten als het ontwerpen van bachelor- en masteropleidingen, projectmanagement van grote subsidieprojecten, ontwikkeling en vernieuwing onderwijscurricula, accreditaties en doelmatigheidstrajecten en het schrijven van zelfevaluatierapporten en beleidsdocumenten.

BLIEKENDAAL gaat ook bij onderwijsontwikkelingen projectmatig te werk. Els en Rene brengen de problematiek of gewenste eindsituatie in beeld, schrijven het plan en sluiten daarbij aan bij de bestaande kennis van de opdrachtgever en het team. Wij bieden ondersteuning bij het maken van een plan, bij de uitvoering en begeleiding, geven trainingen aan management en teamleiders en coachen afdelingsteams en individuele medewerkers. Bij dit alles is BLIEKENDAAL dienstverlenend en staan de menselijke maat en de haalbaarheid voorop. We gebruiken de meest actuele inzichten over het leren vanuit de onderwijspraktijk door het werken met Communities of Practice (CoP).

,,We kennen en spreken de taal van studenten, docenten en management. We snappen dat het onderwijs voortdurend onder druk staat van politiek, stakeholders en bedrijfsleven. We bewegen gemakkelijk in dit veld en zien de uitdagingen in deze dynamische wereld. Ook de professional die werkt in het (hoger) onderwijs kent deze belangen, is scherp op ontwikkelingen, kent zijn of haar omgeving. We merken dat dit bewustzijn een sterke basis vormt om samen doelen te realiseren.’’

Kortom
BLIEKENDAAL stelt zich op als adviseur bij de inrichting van het traject, maar weet ook wat er inhoudelijk speelt, waar het onderwijs behoefte aan heeft, wat de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven voor eisen aan het onderwijs stellen. Wij bieden een unieke combinatie van inhoudelijke onderwijskundige expertise met projectmanagement en verandermanagement en expertise op de algehele onderwijsbedrijfsvoering.