Onze missie

Welkom bij BLIEKENDAAL BV. BLIEKENDAAL bestaat ruim 20 jaar en staat voor het versterken van instellingen en organisaties. Els en René Bliekendaal hebben hun sporen verdiend in projectmanagement, training, coaching, onderwijsontwikkeling en onderzoek. Els en René zetten zich maximaal in om ontwikkelingen te realiseren voor professionals en hun professionele organisaties die gericht zijn op maatschappelijke dienstverlening in het (hoger) onderwijs, zorg en welzijn.

De Tangram in het logo is ontleend aan een oud Chinees vormenspel en verbeeldt wat dienstverlening voor BLIEKENDAAL inhoudt. Het Tangram bestaat uit zeven stukken die met elkaar in alle denkbare figuren gelegd kunnen worden. Voor BLIEKENDAAL staan de veelkleurige stukken voor de kenmerken van de organisatie, de medewerkers, de beschikbare kennis en kunde en de ambitie. Het is de kunst om de essentiële onderdelen -de Tangramstukken- in een organisatie te herkennen. Deze kwaliteiten worden samengevoegd om een traject succesvol in te richten. Dat vormt een kleurrijk Tangram. Maatwerk dus.

Samenwerken en samen-leren, daar gaat het om. ,,We zorgen ervoor dat de organisatie de eigen doelen realiseert, dat de medewerkers meewerken, weten waar het naartoe gaat met de organisatie en dat zij zelf leren de trajecten in de toekomst vorm te geven.” Els en René Bliekendaal nemen mensen mee in hoe je de zaken aanpakt, organiseert, aanstuurt, analyseert, rapporteert en afrondt. Wij doen dat indien nodig als meewerkende voormannen en acteren van praktisch operationeel tot strategisch niveau. BLIEKENDAAL gelooft in het ontwikkelen van zelfredzaamheid en bereikt dat door mensen op een andere manier te leren kijken en zelf te laten doen.

,,We zijn onderling complementair’’. René zorgt voor een vlekkeloze bedrijfsvoering, heeft oog voor detail, denkt ver vooruit en analyseert kansen en risico’s, anticipeert en houdt overzicht. Els is een echte ontwikkelaar, vindt snel de optimale oplossing, is zeer ervaren in het managen van processen en organisaties en heeft daarbij van nature veel aandacht voor de relationele kant. BLIEKENDAAL is een professionele organisatie die zelf ook in ontwikkeling blijft. Zij werkt daarom graag samen met partners en collega-dienstverleners.