Coaching en Training

Een training van BLIEKENDAAL neemt de professional mee op reis. Wij ontdekken samen wat de mogelijkheden zijn en geven prikkels, waarbij de professional zelf de regie op zijn ontwikkelingsreis houdt. ,,Als wij weer weg zijn, kunnen jullie zelf verder aan de slag.”

Onze fascinatie voor het leren van individuen en groepen heeft ertoe geleid dat we veel trainingen hebben ontwikkeld en verzorgd. We geloven niet in het trainen om het trainen: de training moet de professional helpen bij het bereiken van de eigen doelstellingen.

Actiegericht leren, daar draait het om bij BLIEKENDAAL. Bij actiegericht leren gaat het om de reflectie op werkelijke problemen waarvan de uitkomst leidt tot actiepunten en een verbetering van vaardigheden en prestaties. Professionals in onze trainingen zijn altijd met iets concreets bezig als het maken van een projectplan, een organisatieanalyse of een ontwerp van een systematiek. Aan de hand van actiegericht leren worden de inzichten van een training concreet gemaakt, is reflectie op het handelen mogelijk, vindt verdieping en leren plaats. De organisatie heeft na de training een concreet product als bruikbaar eindresultaat.’’

Een training van BLIEKENDAAL is vaak een onderdeel van een geheel begeleidingstraject van een dienst of afdeling. Dat zijn in de praktijk trainingen aan projectleiders, teamleiders, (middel-)managers, HRM-medewerkers, directies of bestuur. Ook biedt BLIEKENDAAL zelfstandige trainingen aan over projectmanagement, verandermanagement en persoonlijke trainingen gecombineerd met coaching.

,,Als docent/trainer worden we ingezet voor trainingen projectmanagement en verandermanagement bij de Master Social Work van de Hogeschool van Amsterdam, bij de leergangen bij Van den Broek en Partners, bij de leergangen project- en verandermanagement voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam en bij de cursus ‘tussen hulpverlenen en faciliteren’ voor medewerkers in de zorg- en welzijnssector.’’

Kortom
Onze trainingen zijn altijd concreet, interactief, toepassingsgericht en resultaatgericht. Wij leveren ook bij trainingen maatwerk. De training dient altijd effect te hebben op het eigen werken, toepasbaar te zijn op de eigen werkplek en volledig aan te sluiten bij de organisatiedoelstellingen en binnen het gehele verandertraject.
 

Els en Rene Bliekendaal staat geregistreerd als trainers bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Naast een oordeel over onze kwaliteit als trainers betekent het ook dat wij voor onze onderwijsactiviteiten geen btw in rekening brengen bij instelling die daarvan vrijgesteld zijn.