Diensten

Projecten gaan over verbeteren van prestaties. De klant of opdrachtgever merkt dat door een verbetering van een werkproces, een beter werkklimaat of door een soepel verlopend traject. Dit is ingebed door een gedegen aanpak van projectmanagement. Dat is de inzet en de doelstelling van BLIEKENDAAL.

Als projectleiders hebben René en Els Bliekendaal een lange staat van dienst: ,,Ons ‘projectmatig werken’ is meer dan een verzameling projectmanagementtechnieken. Het is een visie op werken, ontwikkelen, verbeteren, veranderen, leren met projecten en leiding geven aan projectteams.’’

Bij projecten is de menselijke maat belangrijk, evenals eigenaarschap, leren en ontwikkelen, persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en creativiteit in projecten. Samen op pad. Adviseren, coachen of meewerken. BLIEKENDAAL neemt niets over, het project is en blijft eigendom van de opdrachtgever.

Opdrachtgevers hebben een cruciale rol in het project waarop wij ook begeleiding aanbieden. Belangrijk voor BLIEKENDAAL zijn het meedenken en ondersteunen in de aansturing van het project. Het in overleg vaststellen van en vormgeven aan de mijlpalen, ondersteuning bij audits, sturing en rapportages. Wij geloven ook sterk in de kennis en kunde van de medewerkers. Zij zijn het die de aanpassingen verwezenlijken, de oplossingen aandragen, de organisatie verder brengen. Alles binnen de menselijke maat.

BLIEKENDAAL voelt zich thuis bij het gedachtegoed van Annemarie Mars, Willem Mastenbroek, Leon de Caluwé, Etienne Wenger, Gerard Donkers en projectmatig creëren van Jo Bos en Ernst Harting. Wij werken tevens met instrumentarium dat is ontleend aan Milestoneplanning en Prince 2.

Kortom
Wij leiden én begeleiden projecten, schrijven plannen, adviseren en ondersteunen, bieden handvatten, begeleiden en coachen, ontwerpen mee, monitoren, maken rapportages en sturen op resultaten.