Toets nieuwe opleiding Sustainable Business Transition

De afgestudeerde bachelor in het HEO is een bekwame professional die zich gedurende de loopbaan verder kan ontwikkelen en
specialiseren. Er is in voldoende mate werkgelegenheid voor deze afgestudeerden. Echter, de HEO-professional is als startende
beroepsbeoefenaar bij aanvang van zijn professionele werkzaamheden nog niet in staat om te acteren in de complexiteit van de
noodzakelijke transitie. Het ontbreekt bij de bachelor-afgestudeerden nog aan de gerichte kennis en ervaring om organisaties
en ondernemingen de handreikingen te bieden hoe de gewenste transities op passende wijze en tevens duurzaam te realiseren.
Het NVAO-traject voor de TNO van de nieuwe masteropleiding is eind 2021 in gang gezet.

Zie: CDHO Akkoord

Proefschrift “WHO STAYS FIT” over het ontstaan en voorkomen van sportblessure.

Promotieonderzoek van Sander waar hij zijn graad van ‘Doctor of Philosophy’ behaalde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Het doel van het promotieonderzoek was om kennis te ontwikkelen over de het ontstaan en voorkomen van sportblessures. Het proefschrift bundelt de publicaties van kwantitatieve en kwalitatieve studies. De resultaten van het proefschrift bieden een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van preventieve strategieën. Downloads: proefschrift

Onderzoek naar blessuregeschiedenis en ontstaanswijze van hamstringblessures bij eerstejaars ALO-studenten

In dit onderzoek is het verband verkend tussen blessuregeschiedenis en de ontstaanswijze van hamstringblessures. Daarnaast zijn de ontstaansmechanismen van hamstringblessures aan de hand van contact en factoren onderzocht. De resultaten wijzen niet op een significant verband tussen blessuregeschiedenis …

Zie verder de link of eigen document